• Nauczanie on-line

     • Organizacja pracy szkoły od 01.06.20 r.

     •   

      ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

      NA CZAS KONSULTACJI W SZKOLE  OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW .

      Od 1 czerwca br na terenie szkoły organizowane są konsultacje dla zainteresowanych uczniów oraz odbywać się będą poprawy dla uczniów zagrożonych oceną ndst rocznych ocen klasyfikacyjnych.

      Harmonogram popraw ocen niedostatecznych został udostępniony rodzicom i uczniom przez dziennik Librus. Harmonogram został ułożony zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego tak, aby uczniowie nie grupowali się w szkole i jak najkrócej w niej przebywali.

      Uczniowie otrzymują również możliwość konsultacji indywidualnych. Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej oraz przesłany do rodziców i uczniów przez moduł Wiadomości w dzienniku Librus.

      Uczeń umawia się na konsultacje kontaktując się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem z nauczycielem poprzez moduł Wiadomości w Librusie, przez Google Classroom lub telefonicznie: 22-27-71 416 (sekretariat) lub 22-27-71 419 (pokój nauczycielski)

      Uczniowie nie umawiają się na konsultacje, jeżeli są chorzy lub w Ich domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

      Jeżeli uczeń umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej (tak jak przy umawianiu się na konsultacje) – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

      Uczniowie zabierają do szkoły własne podręczniki i przybory. W szkole nie będą mogli ich pożyczać od innych uczniów.

      Uczniowie posiadają przy sobie osłonę na usta i nos, aby je zakryć przed wejściem do szkoły oraz zachowują dystans społeczny.

      Po zajęciu miejsca siedzącego w sali uczniowie będą mogli zdjąć osłonę z ust i nosa.

      Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji muszą natychmiast umyć ręce.

      Uczniowie nie korzystają z szatni.

      Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

      Uczniowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.

      Uczniowie unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

      Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek, o których zostaną poinformowani przez bibliotekarza.