• O szkole

     • Nauczyciele

     •  

       

      Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

      j. polski:

      mgr Barbara Kowalczyk-Gręda

      mgr Agnieszka Kwaśnicka

      mgr Elżbieta Masłowska

      j. angielski:

      mgr Monika Karlińska

      mgr Jarosław Kosiński

      mgr Artur Lubecki

      mgr Karolina Witkowska-Mazur

      mgr Beata Ulman

      j. niemiecki:

      mgr Anna Lesisz

      mgr Karolina Witkowska-Mazur

      j. hiszpański:

      Małgorzata Badache

      mgr Beata Ulman

      matematyka:

      mgr Sylwia Aniszewska

      mgr Celińska-Mysław Emilia

      mgr Iwona Goryszewska

      mgr Urszula Zdulska

      fizyka:

      mgr Marzena Szczerba

      chemia:

      mgr inż. Agnieszka Lis-Ławnicka

      biologia:

      dr Michał Hoch

      geografia:

      mgr Rafał Maćkowiak

      informatyka:

      mgr Łukasz Nieścierewski

      historia:

      mgr Barbara Banasiak

      dr Marek Pacholec

      historia i społeczeństwo:

      mgr Barbara Banasiak

      dr Marek Pacholec

      wiedza o społeczeństwie:

      dr Marek Pacholec

      podstawy przedsiębiorczości:

      mgr Agnieszka Łapińska

      przedmioty zawodowe w turystyce:

      mgr Justyna Kolanek-Chmielarz

      mgr Anna Senkowska

      mgr Krystian Smaga

      przedmioty zawodowe w logistyce:

      mgr Arkadiusz Bagiński

      mgr Joanna Grabowska 

      mgr Kamil Osiecki

      mgr  inż. Artur Sikorski

      wychowanie fizyczne:

      mgr Dariusz Bontruk

      mgr Mariusz Grzesiak

      mgr Artur Kolator

      mgr Izabela Oleśniewicz

      mgr Elżbieta Sicińska

      mgr Piotr Szczechowicz

      edukacja dla bezpieczeństwa:

      mgr Izabela Oleśniewicz

      plastyka:

      mgr Monika Szczypińska

      religia:

      mgr Marta Gryczka