• O szkole

     • Godziny pracy pracowników administracji

     •  

       

      Sekretariat szkoły czynny  w czasie zdalnego  nauczania:

      od poniedziałku do piątku  - w godzinach 7:00 - 15:00

       

      Agnieszka Gołaszewska - sekretarz szkoły

      tel: 22 27 71 416

      mail: a.golaszewska@edu.um.warszawa.pl 

       

      Agata Pawłowska - kierownik gospodarczy

      tel: 22 27 71 418

      mail: apawlowska@edu.um.warszawa.pl  

       

      Edyta Rutkowska - starszy specjalista ds osobowych

      tel: 22 27 71 422

       

      Jacek Topczewski - specjalista ds administracyjnych

      tel: 22 27 71 429