• Informacje ogólne

    •  

     Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich  uczestniczy w programie rządowym „Aktywna Tablica 2021". W ramach działań podjętych w związku ze złożeniem wniosku o udział w tym programie otrzymaliśmy kwotę 17 500 zł  na zakup sprzętu komputerowego. W ten sposób wyposażyliśmy cztery sale lekcyjne w laptopy i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

     W Technikum nr 12 następujący nauczyciele biorą udział w realizacji Programu Aktywna Tablica:

     - nauczyciel przedmiotów zawodowych

     - nauczyciel j. angielskiego

     - nauczyciel j. angielskiego i hiszpańskiego

     Nauczyciele podjęli się wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w oddziałach Technikum.