• Nauczyciele, specjaliści i inni pracownicy

     • Dyrekcja i Nauczyciele

     •  

      Dyrekcja 

      mgr Barbara Mierzwa - dyrektor

      mgr inż. Agnieszka Lis-Ławnicka - wicedyrektor ds. pedagogicznych 

       

      Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

      j. polski:

      mgr Barbara Kowalczyk-Gręda

      mgr Agnieszka Kwaśnicka

      mgr Elżbieta Masłowska

      j. angielski:

      mgr Karolina Jutrzenka-Trzebiatowska

      mgr Jarosław Kosiński

      mgr Artur Lubecki

      mgr Beata Ulman

      mgr Karolina Witkowska-Mazur

      j. niemiecki:

      mgr Anna Lesisz

      mgr Karolina Witkowska-Mazur

      j. hiszpański:

      Małgorzata Badache

      mgr Beata Ulman

      matematyka:

      mgr Iwona Goryszewska

      mgr Urszula Zdulska

      fizyka:

      mgr Marzena Janczak

      chemia i fizyka:

      mgr inż. Agnieszka Lis-Ławnicka

      biologia:

      mgr Magdalena Flanc

      geografia:

      mgr Beata Baranowicz

      mgr Grzegorz Krupa

      mgr Marcjanna Nawojska 

      informatyka:

      mgr Łukasz Nieścierewski

      historia:

      mgr Barbara Banasiak

      dr Marek Pacholec

      wiedza o społeczeństwie:

      mgr Barbara Banasiak

      historia i teraźniejszość:

      dr Marek Pacholec

      podstawy przedsiębiorczości:

      mgr Sylwia Kantorska

      mgr Violetta Wileńska

      przedmioty zawodowe w turystyce:

      mgr Justyna Kolanek-Chmielarz

      mgr Anna Senkowska

      mgr Krzysztof Majda

      mgr Norbert Niemirski 

      przedmioty zawodowe w logistyce:

      dr Andrzej Kij

      mgr  inż. Artur Sikorski

      mgr Violetta Wileńska

      mgr Dorota Zadrożna

      przedmioty zawodowe w eksploatacji portów i terminali:

      mgr Krzysztof Majda 

      wychowanie fizyczne:

      mgr Dariusz Bontruk

      mgr Mariusz Grzesiak

      mgr Izabela Oleśniewicz

      mgr Elżbieta Sicińska

      edukacja dla bezpieczeństwa:

      mgr Izabela Oleśniewicz

      religia:

      mgr Marta Gryczka

      filozofia:

      mgr Marta Gryczka