• Samorząd uczniowski

     • Samorząd ZS 12

     •  

      Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

       

      Przewodnicząca:   NELLY PALUCH - BIELAŃSKA  (5AT)

      Zastępca przewodniczącej (odpowiedzialny za kl. 1 i 2):  JAKUB SZOŁOCH (2AE)

      Zastępca przewodniczącej (odpowiedzialna za kl. 3 i 4): MAŁGORZATA  SULARCZYK (4AL)

       

       

      Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pan Łukasz Nieścierewski

      Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Artur Sikorski