• Samorząd uczniowski

     • Samorząd ZS 12

     •  

      Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

       

      Przewodniczący:   KLAUDIA  KALINOWSKA (4al)

      Zastępca przewodniczącego:  NELLY PALUCH - BIELAŃSKA  (4AT)

      II Zastępca przewodniczącego: MAŁGORZATA  SUARCZYK (3AL)

      III Zastępca przewodniczącego: WIKTORIA  OSTROWSKA  (1C)

       

       

      Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pan Łukasz Nieścierewski

      Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Artur Sikorski