• Egzaminy zewnętrzne

     • Harmonogram egzaminów maturalnych - termin główny - 2023

     •  

      HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM - 2023

      dla absolwentów wszystkich typów szkół; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015

      Część ustna egzaminu maturalnego od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja): język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski.

      Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

      Część pisemna egzaminu maturalnego

      Maj

      Godzina 9:00

      Godzina 14:00

      4

      czwartek

      język polski – pp

      ----

      5

      piątek

      język angielski – pp

      język francuski– pp                                język hiszpański - pp                        język niemiecki - pp                       język rosyjski - pp                          język włoski - pp

      6, 7 – sobota, niedziela

      8

      poniedziałek

      matematyka - pp

      język kaszubski – pr* język łemkowski – pr język łaciński i kultura antyczna – pr

       

      9

      wtorek

      język angielski – pr                            język angielski - dj 

      filozofia – pr

      10

      środa

      wiedza o społeczeństwie – pr

      język niemiecki – pr  język niemiecki – dj

      11

      czwartek

      biologia – pr

       

      język rosyjski – pr

      język rosyjski – dj

      12

      piątek

      matematyka – pr

      język francuski – pr                              język francuski - dj 

      13, 14 – sobota, niedziela

      15

      poniedziałek

      chemia – pr

      historia muzyki - pr

      16

      wtorek

      geografia – pr

      języki mniejszości narodowych – pp 

      17

      środa

      język polski – pr

      języki mniejszości narodowych – pr

      18 czwartek historia - pr 

      język włoski– pr              język włoski – dj

      19 piątek fizyka - pr 

      historia sztuki - pr

      20, 21 – sobota, niedziela
      22 poniedziałek informatyka - pr                                           język hiszpański – pr                                                                                                   język hiszpański – dj

      23

      wtorek

      godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

      godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**