• Dla rodziców

     • Kalendarz spotkań z rodzicami 2020/2021

     •  

       

      Zebrania z rodzicami   2020/2021

      II półrocze

       Data

        Dzień tygodnia

        Rodzaj spotkania

        02.02.2021r

         wtorek

      Zebrania  śródroczne rodziców kl. I,II,III Technikum oraz kl, I.II  LO on-line na Meet Google

        02.03.2021r

         wtorek

      Dzień otwarty on-line (Meet Google)

        23.03.2021r

         wtorek

      Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych –powiadomienia o  zagrożeniach (on-line na Meet Google lub tradycyjnie).

        20.04.2021r

         wtorek

      Zebrania - klasy maturalne - przewidywane oceny końcoworoczne, zebrania - pozostałe klasy (on-line na Meet Google lub tradycyjnie).

        25.05.2021r    wtorek  Zebrania rodziców uczniów kl. I,II LO oraz I,II,III T- powiadomienia o zagrożeniach (on-line na Meet Google lub tradycyjnie).    
         15.06.2021r     wtorek Zebrania - przewidywane oceny końcoworoczne. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej  (on-line na Meet Google lub tradycyjnie).    

       

       

      Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

      •  4,5,6 maja 2021r : pisemne matury (3dni)
      • 4 czerwca 2021r (piątek po „Bożym Ciele”)
      • 11,12 stycznia 2021r. egzaminy z kwalifikacji zawodowych   (dwa dni)
      • 22,23 czerwca 2021r : egzaminy z kwalifikacji zawodowych   (dwa dni)