• Samorząd uczniowski

     • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2020/2021

     •   

      Plan Pracy Samorządu Szkolnego w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w roku szkolnym 2020/2021

      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

      Wrzesień:   Zbieranie zamówień na bluzy szkolne

      Październik:  Dzień nauczyciela, apel;  Halloween, ozdabianie sal konkurs

      Listopad:  Święto Niepodległości - konkurs (uzgodnić z nauczycielami od historii), uczniowie w biało czerwonych strojach lub akcenty patriotyczne.;  Wieczór filmowy

      Grudzień:  Mikołaj chodzący po klasach i rozdający cukierki/karteczki z miłym słowem; Konkurs- ozdabianie sal;  Konkurs/jasełka

      Styczeń:  Szlachetna paczka

      Luty:  Dzień kapcia i dresu; Góra grosza;  Poczta walentynkowa

      Marzec:  Zawody sportowe;  Dzień otwarty 

      Kwiecień:  Mam talent

      Maj:  Konkurs - “Kreatywne interpretacje”                       

      Czerwiec:  Dzień Sportu

      Samorząd Szkolny realizuje zadania:

      a. rozwój samodzielności i samorządności uczniów,

      b. rozwój pasji i zainteresowań (sport, turystyka, kultura),

      c. działania na rzecz innych,

      d. dbałość o dyscyplinę i przestrzeganie obowiązujących zasad (kultura słowa, eliminowanie agresji, tolerancja dla innych kultur i obyczajów),

      e. tworzenie więzi interpersonalnych pomiędzy uczniami przez wspólne działania  

      Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok:

             aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły,

             współpracuje z Dyrekcją, wychowawcami klas, biblioteką oraz pedagogiem,

             organizuje zebrania Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza przed różnymi akcjami,

             dba o estetykę i porządek w szkole,

             propaguje zdrowy styl życia.