• Nauczanie on-line

     • Zasady korzystania z biblioteki podczas pandemii

     •  

       

      ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

      przez bibliotekę szkolną

      w Zespole Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich

      w Warszawie

      o okresie pandemii COVID-19

       

      1. Biblioteka jest czynna we wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.00.
      2. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
      3. Osoba  oddająca lub wypożyczająca książki musi być zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      4. Osoby  wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki jednorazowe oraz mieć zakryte usta i nos.
      5. Odległość między czytelnikiem, a bibliotekarzem powinna wynosić minimum 1,5 m.
      6. Osoba oddająca książki kładzie je na wyznaczonym stoliku i czeka na potwierdzenie ze strony nauczyciela-bibliotekarza, że nie ma już innych wypożyczonych książek.
      7. Brak możliwości użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie.
      8. Czytelnik planujący wypożyczenie,  informuje nauczyciela-bibliotekarza, jakie książki chce wypożyczyć i czeka na ich dostarczenie w wyznaczonym miejscu. Można też zarezerwować książki przez system e-biblio.
      9. Oddawane książki oznakowane datą przyjęcia są składowane w pudełku przez okres trzech dni.
      10. Bibliotekarz w trakcie wykonywania obowiązków powinien mieć zakryte usta i nos oraz nosić rękawice ochronne.
      11. Zapewnia się wietrzenie sali, otwarcie drzwi wejściowych w godzinach pracy biblioteki oraz dezynfekcję blatu, na którym kładzie się oddawane książki.