• Aktualności

      • POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ SZTUKI WOJENNEJ

      • 20 grudnia br w siedzibie Akademii Sztuki Wojennej zostało podpisane Porozumienie w sprawie objęcia przez Akademię patronatem naszego Zespołu. W imieniu Akademii Porozumienie podpisał Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia, prof. dr hab. Jarosław Gryz, w imieniu naszej szkoły – P. Dyrektor Barbara Mierzwa. Patronat zakłada między innymi korzystanie przez naszych uczniów – głównie technikum o kierunku logistycznym z zasobów intelektualnych i materialnych Akademii, a także udział uczniów w warsztatach i seminariach organizowanych przez Akademię. Mamy nadzieję, że Porozumienie o współpracy przyczyni się nie tylko do pogłębienia wiedzy uczniów w obszarze zarządzania i dowodzenia, ale również do zainteresowania kontynuacją nauki na kierunkach oferowanych przez Akademię.

      • DZIELNICOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

      • 5 grudnia w Centrum Promocji Kultury odbyła się XI edycja obchodów Dzielnicowego Dnia Wolontariusza pod honorowym patronatem Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Wśród wyróżnionych wolontariuszy tradycyjnie już znalazły się uczennice naszej szkoły: Julia i Wiktoria Marchlewskie. Pani Burmistrz Bożena Przybyszewska podziękowała również koordynatorom szkolnych kół wolontariatu. W naszej szkole taką funkcję pełni P. Elżbieta Sicińska. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym !!!