• Aktualności

      • PIERWSZE W NOWYM ROKU SZKOLNYM ZEBRANIA Z RODZICAMI 

      • Poniżej przedstawiamy plan pierwszych w nowym roku szkolnym zebrań z rodzicami.

       • 5 września (wtorek) -   godz. 17:00  spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły w Hali Sportowej Szkoły;  godz. 17:30 - przejście do sal razem z wychowawcami  

              Klasa 1A  - sala 315

              Klasa 1B - sala 313

              Klasa 1C - sala 214

              Klasa 1AT - sala 312

              Klasa 1AL - sala 217

              Klasa 1AE - sala 215

       • 5 września (wtorek)  - godz. 17:30 zebrania rodziców z wychowawcami klas 2 (bez 2AE), 3 i 4  technikum oraz 2 liceum (bez 2B)
       • 5 września (wtorek)  - godz. 18:30 zebrania rodziców z wychowawcami kl. 2B i 2AE
       • 6 września (środa) -  godz. 17:00 spotkanie rodziców klas maturalnych z dyrektorem szkoły w Hali Sportowej; godz. 17:30 - przejście do sal razem z wychowawcami.

        

      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

      • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 4 września (poniedziałek) według następującego harmonogramu:

       • Klasy II liceum i technikum - godz. 8:00  Hala Sportowa szkoły
       • Klasy III - V technikum i IV liceum - godz. 9:00  spotkania  z wychowawcami w salach lekcyjnych
       • Klasy I liceum i technikum - godz. 10:00  Hala Sportowa szkoły

       Uczniowie klas pierwszych proszeni są o przyniesienie ze sobą długopisów, gdyż po uroczystości pisać będą test diagnozujący poziom znajomości języka angielskiego.

      • BROSZURA PROMOCYJNA - PODSUMOWANIEM PROJEKTU

      •  

       Broszura projektowa w ramach projektu pod tytułem:

       „Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków”,

       nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069827

        

       W załączeniu przedstawiamy broszurę promocyjną w ramach projektu pt. „Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków, realizowanego przez naszą placówkę, w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, podczas którego 30 uczniów udało się na praktyki zagraniczne do Włoch.

        

       Głównym celem projektu był rozwój oferty edukacyjnej i wzmocnienie atrakcyjności oraz jakości kształcenia zawodowego, poprzez stworzenie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie. Uczniowie odbyli dwutygodniowe praktyki we włoskich firmach, w których mieli możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych, językowych (język angielski oraz włoski) i kulturowych, w tym tych społecznych. Praktyki przyniosły im wiele nowych, ciekawych doświadczeń oraz pozostaną w ich wspomnieniach na długi czas.

        

       W załączeniu nasza broszura projektowa:

       ZS12_BROSZURA_PROMOCYJNA.pdf