• Aktualności

      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      •  

       1 września (wtorek) rozpoczniemy nowy rok szkolny według następującego porządku:

       • Klasy pierwsze liceum i technikum:  uroczystość rozpocznie się o godz. 9:00  spotkaniem z dyrektorem w Hali Sportowej szkoły, a następnie uczniowie przejdą z wychowawcami do wyznaczonych sal.  Wejście na teren szkoły w maseczkach.                                                                                                                             W tym roku z powodu pandemii nie zapraszamy rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego.

       NATOMIAST RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH ZAPRASZAMY NA PIERWSZE ZEBRANIE W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 17:30 DO HALI SPORTOWEJ.

        

       • Klasy drugie liceum i technikum:  godz. 10:30 - spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych  (informacja dot. numeru sali będzie podana w LIBRUSIE) . Wejście na teren szkoły w maseczkach. 
       • Klasy trzecie i czwarte: godz. 12:00 - spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych  (informacja dot. numeru sali będzie podana w LIBRUSIE) . Wejście na teren szkoły w maseczkach. 

        

      • REKRUTACJA 2020/2021

      • Informujemy, że w dniu 12 sierpnia (środa) - w zakładce "REKRUTACJA 2020/2021" opublikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego liceum i technikum. Od 13 sierpnia od godz. 8:00 do 18 sierpnia do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani będą mogli składać oryginały świadectw i zaświadczeń OKE. 19 sierpnia o godz. 14:00 opublikujemy listy przyjętych. 

      • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

      • Drodzy Uczniowie, 

       Przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiczną oraz z uwagi na fakt organizacji wyborów prezydenckich, konieczność zdezynfekowania sal, w których będą się odbywać i w których będzie przebywać Komisja Wyborcza, dostęp do budynku szkoły będzie ograniczony w dniach 26 i 29 czerwca.

       26 czerwca - spotkanie pożegnalne wychowawców on-line ze swoimi klasami (w godzinach wspólnie uzgodnionych i podanych na Google Classroom).

       30 czerwca – rozdanie świadectw wg następującego grafiku:

       9:00 - 9:45                  sale na parterze   1asp, 1at

                                          sale na I piętrze    2al, 1al

                                          sale na II piętrze   3al, 2at 

       10:00 - 10:45              sale na parterze    3at, 1A

                                          sale na I piętrze    1AT, 1B, 2asp

                                          sale na II piętrze   1AL, 1BL

        

      • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

      • TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

       Piłka nożna : 29 czerwca (poniedziałek) godz. rozpoczęcia 9:00

       Miejsce : boisko Orlik przy KS Drukarz al. Zieleniecka 2

       Lekkoatletyka : 29 czerwca  (poniedziałek) godz. rozpoczęcia 9:00

       Miejsce: hala sportowa szkoły ul. Siennicka 15

       Progi zdawalności TSF : piłka nożna                       80/100

                                               lekkoatletyka                  360/600

       Obowiązuje strój sportowy oraz posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej lub innego posiadającego stosowne uprawnienia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyczynowego uprawiania sportu.

       Do testu sprawności fizycznej powinni przystąpić nie tylko ci uczniowie, którzy wybiorą szkołę na pierwszym miejscu, ale również Ci , którzy wybiorą nas na dalszych miejscach, po to, żeby zwiększyć szanse na dostanie się do naszej szkoły.

        

      • KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

      • Szanowni Uczniowie i Absolwenci! Prezentujemy najważniejsze informacje przypominające zasady udziału w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie z uwzględnieniem warunków spowodowanych pandemią:

       1. Zdający mają być obecni na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

       2. Zdający posiadają dowód osobisty (bez dokumentu ze zdjęciem nie zostaną wpuszczeni na salę).

       3. Przybory na część praktyczną to: czarny długopis, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

       4. Przybory na część pisemną to: czarny długopis, kalkulator.

       5. Zdający mogą mieć przy sobie małą butelkę wody..

       6. Wszyscy zdający zapoznają się z informacjami umieszczonymi w wejściu do szkoły, gdyż będą wchodzili dwoma różnymi wejściami na teren szkoły.

       7. Zdający mogą wejść na teren szkoły tylko w maseczce lub przyłbicy. 

       8. Zdający mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.

      • REKRUTACJA 2020-2021

      • Dziękujemy wszystkim za udział w dniu otwartym. Zasypaliście nas pytaniami, na które staraliśmy się odpowiadać na bieżąco. Jednak pytania spływały także po zakończeniu spotkania. Wszystkie zebraliśmy i przygotowaliśmy dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami. Umieściliśmy go w zakładce Rekrutacja 2020-2021, a niebawem umieścimy go również na Facebooku. 

        

      • KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

      • Szanowni Absolwenci! Prezentujemy najważniejsze informacje przypominające zasady udziału w egzaminie maturalnym z uwzględnieniem warunków spowodowanych pandemią:

       1. Zdający mają obowiązek stawić się w szkole do godz. 8:15 w każdym dniu egzaminu odbywającego się o godz. 9:00 oraz do godz. 13:30 w każdym dniu egzaminu odbywającego się o godz. 14:00.

       2. Wszyscy zdający zapoznają się z informacjami umieszczonymi w wejściu do szkoły, gdyż będą wchodzili dwoma różnymi wejściami na teren szkoły.

       3. Zdający mają obowiązek posiadania przy sobie: dowodu osobistego, przyborów do pisania oraz linijki, cyrkla, kalkulatora (dot. egzaminu z matematykI), nie mogą tych przyborów pożyczać sobie nawzajem.

       4. Zdający mogą wejść na teren szkoły tylko w maseczce lub przyłbicy. 

       5. Zdający mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.

      • ORGANIZACJA KONSULTACJI NA TERENIE SZKOŁY

      • Od 2 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Szczegółowe zasady organizacji konsultacji na terenie szkoły są dostępne w zakładce "NAUCZANIE ON-LINE" oraz przekazane zostały rodzicom i uczniom przez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku Librus.

      • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

      • W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego w kalendarzu roku szkolnego wprowadzona została zmiana  terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W miesiącu czerwcu następujące daty to dni wolne od zajęć dydaktycznych: 8, 9, 10 czerwca (matura), 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele). 22, 23 czerwca (egzamin z kwalifikacji zawodowych).

      • INTERNETOWA SZKOŁA LOGISTYKI

      • Dzięki uprzejmości Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania uczniowie naszej szkoły zostali członkami pierwszej w Polsce Internetowej Szkoły Logistyki. Otrzymali bezpłatny dostęp do e-lekcji, które będą mogli realizować razem ze swoimi nauczycielami. Platforma internetowa może również posłużyć uczniom jako narzędzie do utrwalenia wiedzy przed egzaminem zawodowym, sprawdzianem lub po prostu jako dodatkowa forma nauki. W dzisiejszym czasie stanowi to dla nas dodatkowe wsparcie merytoryczne.

      • ZMIANA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

      • W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642 z późn.zm. ) ulega zmianie kalendarz roku szkolnego w części dotyczącej terminów egzaminu maturalnego.

       Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020r egzamin maturalny  w terminie głównym będzie odbywał się w dniach 08 czerwca – 29 czerwca. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie CKE. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie będzie w tym roku  przeprowadzana.

       Dni wolne od zajęć dydaktycznych planowane na 04 maja  – 06 maja stają się dniami pracy dla uczniów wszystkich oddziałów liceum i technikum.

        

      • POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

      • Minęło trochę czasu, z niektórymi z was widywaliśmy się jeszcze w Gimnazjum, część przyszła potem do Liceum albo Technikum. A jutro kończycie rok szkolny, szkoda, że w tak dziwnych okolicznościach, bez uroczystości, tradycyjnego pożegnania. Fajnie by się było spotkać, uścisnąć dłoń i życzyć wam wszystkiego co najlepsze. Niestety nie da rady. Za to wirtualnie, szczerze trzymamy kciuki, aby wasze ścieżki prowadziły dokładnie tam gdzie chcecie. Abyście mieli okazję zrealizować swoje pasje. Dziękujemy też za wkład jaki wnieśliście w budowanie wizerunku szkoły, za wszystkie medale, wygrane mecze, miłe rozmowy i ogólnie dobry czas. Szkoda, że się już żegnamy, dziękujemy, że byliście z nami - oby do zobaczenia.

      • ODBIÓR ŚWIADECTW PRZEZ ABSOLWENTÓW LICEUM I TECHNIKUM

      • Drodzy Absolwenci, w dniu jutrzejszym tj. 24 kwietnia od godz. 8:00 (i w każdy kolejny dzień w następnym tygodniu w godz. 8:00-16:00) będzie można odebrać w sekretariacie świadectwo ukończenia szkoły oraz pozostałe dokumenty.  Absolwenci proszeni są o przybycie do szkoły w maseczkach i rękawiczkach, ponadto proszeni są o zdezynfekowanie rąk w wejściu do szkoły, a także o zachowanie dystansu co najmniej dwóch metrów od siebie. Do sekretariatu będziecie wpuszczani pojedynczo. 

      • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

      • ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM RODZICOM, UCZNIOM I SYMPATYKOM  SZKOŁY - W IMIENIU RADY PEDAGOGICZNEJ I SWOIM - ŻYCZY DYREKCJA ZS12

      • KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI DO RODZICÓW I UCZNIÓW

      • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  
        
       W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.  
        
        
       Drodzy uczniowie!  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.  
        

      • GOOGLE CLASS-ROOM

      • Informujemy, że wdrożyliśmy w naszej szkole pakiet usług G Suite dla Edukacji. Jest to zestaw narzędzi ułatwiających zdalną pracę zespołową w tym oczywiście pracę w szkole.

       Najważniejszym w tym momencie dla nas narzędziem jest Google Classroom. To w nim agregujemy uczniów tworząc strukturę klasowo - zajęciową. Tam udostępniamy materiały, tworzymy zadania oraz dokonujemy oceniania prac naszych uczniów. Każdy uczeń dysponuje też bezpiecznym adresem w szkolnej domenie zs12.edupage.org.

       Wszystkich rodziców prosimy o pomoc, nie o pracę z młodzieżą ale przypilnowanie aby każdy w odpowiednim czasie zalogował się do systemu. Uczniowie otrzymali już pełne informację w tym tutorial wyjaśniający jak działa cały system. Będziemy produkować kolejne materiały i udostępniać także Państwu, warto tą wiedzę upowszechniać. Być może stworzymy przy okazji nowy standard w edukacji :)

       Oczywiście w szkole dysponujemy także Pakietem Office dla Edukacji. Nie zamierzamy jednak zbytnio mnożyć dostepnych narzędzi, chaos w komunikacji z uczniem nie ułatwi pracy.