• Aktualności

      • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

      • Drodzy Uczniowie, 

       Przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiczną oraz z uwagi na fakt organizacji wyborów prezydenckich, konieczność zdezynfekowania sal, w których będą się odbywać i w których będzie przebywać Komisja Wyborcza, dostęp do budynku szkoły będzie ograniczony w dniach 26 i 29 czerwca.

       26 czerwca - spotkanie pożegnalne wychowawców on-line ze swoimi klasami (w godzinach wspólnie uzgodnionych i podanych na Google Classroom).

       30 czerwca – rozdanie świadectw wg następującego grafiku:

       9:00 - 9:45                  sale na parterze   1asp, 1at

                                          sale na I piętrze    2al, 1al

                                          sale na II piętrze   3al, 2at 

       10:00 - 10:45              sale na parterze    3at, 1A

                                          sale na I piętrze    1AT, 1B, 2asp

                                          sale na II piętrze   1AL, 1BL

        

      • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

      • TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

       Piłka nożna : 29 czerwca (poniedziałek) godz. rozpoczęcia 9:00

       Miejsce : boisko Orlik przy KS Drukarz al. Zieleniecka 2

       Lekkoatletyka : 29 czerwca  (poniedziałek) godz. rozpoczęcia 9:00

       Miejsce: hala sportowa szkoły ul. Siennicka 15

       Progi zdawalności TSF : piłka nożna                       80/100

                                               lekkoatletyka                  360/600

       Obowiązuje strój sportowy oraz posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej lub innego posiadającego stosowne uprawnienia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyczynowego uprawiania sportu.

       Do testu sprawności fizycznej powinni przystąpić nie tylko ci uczniowie, którzy wybiorą szkołę na pierwszym miejscu, ale również Ci , którzy wybiorą nas na dalszych miejscach, po to, żeby zwiększyć szanse na dostanie się do naszej szkoły.

        

      • KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

      • Szanowni Uczniowie i Absolwenci! Prezentujemy najważniejsze informacje przypominające zasady udziału w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie z uwzględnieniem warunków spowodowanych pandemią:

       1. Zdający mają być obecni na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

       2. Zdający posiadają dowód osobisty (bez dokumentu ze zdjęciem nie zostaną wpuszczeni na salę).

       3. Przybory na część praktyczną to: czarny długopis, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

       4. Przybory na część pisemną to: czarny długopis, kalkulator.

       5. Zdający mogą mieć przy sobie małą butelkę wody..

       6. Wszyscy zdający zapoznają się z informacjami umieszczonymi w wejściu do szkoły, gdyż będą wchodzili dwoma różnymi wejściami na teren szkoły.

       7. Zdający mogą wejść na teren szkoły tylko w maseczce lub przyłbicy. 

       8. Zdający mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.

      • KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

      • Szanowni Absolwenci! Prezentujemy najważniejsze informacje przypominające zasady udziału w egzaminie maturalnym z uwzględnieniem warunków spowodowanych pandemią:

       1. Zdający mają obowiązek stawić się w szkole do godz. 8:15 w każdym dniu egzaminu odbywającego się o godz. 9:00 oraz do godz. 13:30 w każdym dniu egzaminu odbywającego się o godz. 14:00.

       2. Wszyscy zdający zapoznają się z informacjami umieszczonymi w wejściu do szkoły, gdyż będą wchodzili dwoma różnymi wejściami na teren szkoły.

       3. Zdający mają obowiązek posiadania przy sobie: dowodu osobistego, przyborów do pisania oraz linijki, cyrkla, kalkulatora (dot. egzaminu z matematykI), nie mogą tych przyborów pożyczać sobie nawzajem.

       4. Zdający mogą wejść na teren szkoły tylko w maseczce lub przyłbicy. 

       5. Zdający mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.